Mobiliteit en openbare werken

Nieuws over dit onderwerp

Bus 31 moet blijven.

N-VA Deurne diende bij monde van fractieleider Philip Van Acker een advies in voor het behoud van buslijn 31. Dit advies wordt in de districtsraad van donderdag 18 januari gestemd. Midden december …