Trots op Deurne

Goed besturen doe je doordacht. De juiste keuzes maken is geen kwestie van opportuniteiten. Goed besturen is vooruitzien, plannen, overleggen en kiezen wat goed is voor iedere Deurnenaar. Het is het dienen van het algemene belang en zorg dragen voor zij die het nodig hebben of zij die extra steun kunnen gebruiken.

Voor deze legislatuur maken we plannen, kijken we vooruit en maken we keuzes op korte, middellange en lange termijn. Vandaar dit bestuursakkoord.

Het is een handleiding voor het districtscollege en de administratie. Het geeft de ambities weer van de huidige bestuursmeerderheid.

Daarnaast willen we onze adviesbevoegdheid maximaal benutten.

Het is uiteraard geen statisch gegeven en laat voldoende ruimte open voor bijsturing waar nodig.

Verdere specifiëring komt aan bod in de komende beleidsnota die u kan vinden op: https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052239d8a6ec798b496c/bestuursakkoord-deurne-2013-2018