Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 18 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Rivierenhof

Vandaag is de Wouter Haecklaan een brede buurtstraat binnen een zone 30, zonder fietspad. Door de inrichting van de straat wordt er echter te snel gereden in de straat. Dit is gevaarlijk voor alle gebruikers. Naast de aanleg van een nieuw fietspad en het vernieuwen van het wandelpad worden er ook …

Op 15 januari 2018

Het district Deurne huldigde tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in het districtshuis vier jubilarissen. In zijn toespraak kwam Tjerk Sekeris, districtsburgemeester even terug op de verwezenlijkingen van het district in het jaar 2017. Onze bibliotheek Arena werd verkozen tot de derde beste …

Op 15 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

N-VA Deurne diende bij monde van fractieleider Philip Van Acker een advies in voor het behoud van buslijn 31. Dit advies wordt in de districtsraad van donderdag 18 januari gestemd. Midden december kondigde de Lijn aan dat buslijn 31 zou verdwijnen vanaf 8 januari 2018. Nochtans is dit een druk …

Op 14 januari 2018, over deze onderwerpen: Politie & Veiligheid

Speech Districtsburgemeester Tjerk Sekeris 14 januari 2018. Dat de Tweede wereldoorlog nog steeds de gemoederen beroert  is een historische open deur intrappen getuige de actuele uitzendingen op de VRT over de kinderen van de collaborateurs. Het bloed van de miljoenen slachtoffers dat  de Europese …

Op 13 januari 2018, over deze onderwerpen: Politiek

DEURNE - Op zaterdag 13 januari heeft N-VA Deurne zijn tent opgesteld op de hoek Van Amstelstraat en Albert Bevernagelei. Tijdens het wijkbezoek heeft het afdelingsbestuur van Deurne samen met de Deurnese mandatarissen het oor te luisteren gelegd bij zijn bewoners. Vragen, opmerkingen en suggesties …

Op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: publiek domein

DEURNE- Op zondag 14 januari 2018 om 11 uur wordt het ‘Vredesmonument Deurne’ op het Wim Saerensplein plechtig en feestelijk onthuld door het Deurnse districtsbestuur en door het comité 'Vredesmonument Deurne'. Vredesboodschap Het Vredesmonument is gebouwd ter nagedachtenis van een deel van het …