Nieuwe noord-zuid tramverbinding in Deurne

Philip Van Acker

Openbaar vervoer is een belangrijke pijler op het vlak van de mobiliteit van de Deurnenaar. Verbindingen met de stad zijn er op diverse grote assen van Deurne, onder andere de Ruggeveldlaan, Turnhoutsebaan en Herentalsebaan. De verbinding via openbaar vervoer van Deurne-Noord naar Deurne-Zuid daarentegen is een moeilijke en tijdrovende aangelegenheid.

Nochtans is er een verbinding aanwezig die echter niet in deze capaciteit benut wordt. De technische lijn die van de Dascottelei en Florent Pauwelslei over de Ruggeveldlaan loopt wordt inderdaad enkel gebruikt voor technische redenen, om naar de stelplaats te kunnen rijden ter hoogte van de Makro. Nochtans kan deze technische lijn ook nuttig en functioneel gebruikt worden om een snelle noord-zuid verbinding te creëren. Niet alleen zou dit de reistijd van Deurne-Noord naar Deurne-Zuid en omgekeerd significant verkorten, hiermee zou ook een directe tramverbinding van Deurne-Noord naar het Monica ziekenhuis gecreëerd worden, daar waar de bestaande verbinding met de bus (Lijn 19) geen voldoende alternatief biedt voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

N-VA fractieleider Philip Van Acker diende op de districtsraad van 21 januari 2016 een voorstel in om samen met Stad Antwerpen van de Lijn te eisen dat er zo spoedig mogelijk een functionele tramverbinding komt die Deurne-Noord met Deurne-Zuid verbindt via de Ruggeveldlaan. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd door de gehele districtsraad.  Vanuit de N-VA fractie zullen we dit dossier dan ook permanent en nauwgezet blijven opvolgen. Het is in het voordeel van alle Deurnenaars dat deze noord-zuid tramverbinding zo spoedig mogelijk gerealiseerd wordt.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is