Het District Deurne de beste leerling van de klas in 2017

Op 4 januari 2018, over deze onderwerpen: Politiek
Districtshuis  Deurne

Het District Deurne de beste leerling van de klas in 2017

Met een realisatiegraad van 75,22 % op investeringen is het district Deurne de beste leerling van de klas. Het klinkt misschien niet erg sexy maar Deurne is er in geslaagd € 75 te investeren van elke € 100 die het district ter beschikking krijgt van de stad Antwerpen. Het district Antwerpen eindigde derde (60,76 %), na het district Merksem (72,46 %).

Hekkensluiter is het District Borgerhout (36,16 %).

Is zo’n realisatiegraad belangrijk?

Ja, de inwoners van onze stad betalen belastingen en zij willen waar voor hun geld. De districten gebruiken die gelden vooral voor investeringen in het openbaar domein (straten en pleinen, voet- en fietspaden …). Dat maakt dat de realisatiegraad reflecteert hoe hard uw district werkt aan de vernieuwing van straten en pleinen. Dat is de logica …

Als districten hun geld niet op krijgen betekent dat dan dat ze te veel geld krijgen?

Het budget van de districten maakt ongeveer 2 % uit van de totale begroting van de Stad Antwerpen. Voldoende voor een aantal partijen ter linkerzijde om te roepen dat de districten slecht bedeeld worden, maar zij vergeten dat de districten geen personeelskosten betalen of geen kosten om hun patrimonium te onderhouden (districtshuis, cultureel centrum …). Ook ontwikkelingskosten (architecten …), dossierkosten (bouwvergunningen … ) worden niet door de districten betaald.

De realisatiegraad van een heel aantal districten blijft laag door de manier van werken van de stad Antwerpen en een heel aantal intercommunales (Water-Link, Eandis …). De Stad Antwerpen beschikt bijvoorbeeld over een leger ontwikkelaars en tekenaars die het openbaar domein ontwerpen.

Uiteraard heeft elke nieuwe ploeg bij het begin van de legislatuur heel wat ambities om een groot aantal straten en pleinen her aan te leggen. Het eerste jaar start met een consultatieronde, het tweede jaar met een tekenronde en hopelijk volgen in de volgende jaren de uitvoering.

Die cyclus en het feit dat de stad Antwerpen (en de intercommunales) werken met vaste personeelsleden maakt dat de stad op bepaalde ogenblikken in de cyclus te veel tekenaars in dienst heeft en op andere tijdstippen net te weinig toezichters.  Er is nog te weinig flexibiliteit bij de overheid. Het gevolg hiervan zijn vertragingen van soms enkele jaren vooraleer een project van start kan gaan. Voor de inwoners van ons district is dat onbegrijpelijk. Zij verwachten dat de overheid en dus ook het district snel en efficiënt inspeelt op de noden van een veranderende maatschappij.

De discussie in verband met veilige fietsvoorzieningen is daar een perfect voorbeeld van, zelfs met de aanwezige politieke wil blijven broodnodige maatregelen hangen in een administratieve molen. Begin 2015 werd vastgesteld dat de rioleringen in de Waalhoftstraat rot waren … pas in 2018 kan begonnen worden aan de heraanleg van de straat.

Daarom is dit een pleidooi aan de stad Antwerpen en de intercommunales om meer op te treden als regisseur van het openbaar domein en minder als uitvoerder. Dat maakt dat er een heel aantal opdrachten kunnen uitbesteed worden aan de private sector.

De Deurnenaar heeft recht op een district met grootste onderscheiding (meer dan 85 % realisatiegraad) in plaats van ééntje met een grote onderscheiding


Verantwoordelijke: Tjerk Sekeris districtsvoorzitter.
Foto: District Deurne.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is