Een nieuw plan voor de Arena

Op 6 juli 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Een nieuw plan voor de Arenawijk

Elke Deurnenaar kent ongetwijfeld de buurt Arena met de Arenahal, een centrale groene ruimte en het uitzonderlijk patrimonium van de Antwerpse modernistische architect Renaat Braem. De bestaande Arenawijk is het resultaat van een combinatie van min of meer spontaan gegroeid bebouwing, een historisch fort waarvan de onderbouw van de Arenahal een concreet restant is en daarrond een nieuw architecturaal schema van randbebouwing (Renaat Braem) en vrijstaande “torentjes” van L Wouters.

Heel wat van de woningen die door Braem gebouwd zijn, zijn vandaag in erg precaire bouwkundige toestand. Er was dan ook dringend nood aan een integrale ontwikkelingsvisie voor deze bebouwing. En schreef Braem in 1968 in zijn essay “Het lelijkste land ter wereld” zelf niet België moet streven naar “totale vernieuwing of totale ondergang”.

Vandaag keurde het college een plan van aanpak goed voor de hele site. De site wordt begrensd door de Herentalsebaan, Waterbaan, Pastoor Holthofplein, August Petenlei, Boekenberglei, Muggenberglei, Dr. Romain de Velstraat en de Frans Baetensstraat.

De noordrand van de Arenawijk wordt volledig her ontwikkeld en geherwaardeerd. Er wordt uitgegaan van een volledige afbraak van de Braem stroken, incl. garages, zwembad en noodinrichting van de school. De zone wordt uitgebreid met de doorsteek naar de Herentalsebaan die momenteel als parking is ingericht. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met potentiële aansluitingen met omliggende sites: de percelen van “noordelijke binnen gebied” (vandaag Central Auto) en de brandweersite (Waterbaan).

In dit gebied voorziet de stad Antwerpen een publiek programma waarbij een publiek programma zoals een buurtsporthal, lagere school en horeca wordt gecombineerd met gemende woningbouw (sociale huisvesting en betaalbaar wonen).

Voor de zuidelijke bouwstroken (eveneens van Renaat Bream) wordt een technische en financiële haalbaarheidsstudie gevoerd voor een alternatieve herontwikkeling. Hierbij moet een balans gezocht worden tussen een collectieve grondige renovatie en individuele inrichtingswerken. Wij gaan er vanuit dat de zuidelijke bouwstroken bewaard blijven, maar mogelijk een andere bestemming krijgen, waarbij een beroep kan gedaan worden op particuliere investeerders.

Op korte termijn worden de “torentjes” gerenoveerd zodat ze deel kunnen blijven uitmaken van het aanbod sociaal wonen. Er blijven op de site Arena 470 sociale woningen, maar omdat vandaag heel wat inwoners meer betalen aan nutsvoorzieningen (water, verwarming …) dan aan huishuur, wordt het voor alle bewoners een aanzienlijke verbetering.

Het openbaar domein wordt volledig heraangelegd waarbij de focus ligt op een groene, autoluwe inrichting en een vlotte en comfortabele doorwaadbaarheid van fietsers en voetgangers. Parkeren wordt inpandig georganiseerd (parkeren op eigen terrein).

“Opnieuw schitterend nieuws voor ons district”, zegt Tjerk Sekeris, districtsburgemeester, “naast de heraanleg van de Herentalsebaan, het nieuwe ziekenhuis Monica, de nieuwe sociale woningen aan de Stevenlei is dit project een bewijs voor de verdere vernieuwing binnen ons district. Daarbij wordt  rekening gehouden met de sociale functies, de erfgoed dimensie en het noodzakelijke groen”.Verantwoordelijke: Tjerk Sekeris districtsburgemeester
Foto: Stad Antwerpen

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is